Et primtal er et naturligt tal, som ikke kan skrives, som et produkt af to mindre naturlige tal.

Primtal og sammensatte tal

Alle naturlige tal (positive heltal) kan skrives om produkter (kaldet primfaktorer) af primtal.

Et primtal er sagt på en anden måde et tal, hvor kun 1 og tallet selv går op i tallet. Tallet 13 er fx et primtal, da kun tallet 1 og tallet 13 går op i 13. Tallene 2,3,5,7 og 11 er også primtal.

Der findes pt ingen metoder til, hvordan man finder frem til et primtal. Man kan således ikke forudsige, hvorvidt et tal er et primtal, og der er derfor desværre ikke de store genveje til at finde primtal – udover at finde divisorer til tallet. Hvis der findes et tal (udover 1 og tallet selv), som går op i tallet, så er tallet et sammensat tal og altså ikke et primtal.

Regneoperatorer – Division og rest

I Python kan man anvende flere forskellige regneoperatorer. Særligt de operatorer som har med division at gøre er nyttige at kende til, når man leder efter primtal.

OperatorBETYDEREKSEMPEL
/Divider (dette giver altid et decimaltal)x / y
%Få kun resten, når man dividerer to tal.
Fx er 38 % 5 = 3 , da 5 går 7 gange op i 38 og resten, som er tilbage er 3.
x % y (rest af x/y)
//Få kun det hele tal (til venstre for kommaet), når man dividerer to tal.
Fx er 38 // 5 = 7
x // y

Følgende kode finder kvotient og rest, når man dividerer to tal med hinanden. Vær opmærksom på, at der reelt kun er 3 trin i følgende kode.

  1. Input
  2. Beregn
  3. Vis
# brugerinput
tal = int(input("Tallet: ")) # dividend
# brugerinput
divisor = int(input("Divideret med: ")) # divisor

# udregning
rest = tal % divisor
kvotient = tal / divisor
heltal = tal // divisor

# print
print("rest er:", rest)
print("kvotient er:", kvotient)
print("heltal er:", heltal)

Opgave

  • Afprøv koden og tast fx 16 og 5 ind.
Lesson tags: Primfaktorisering, Primfaktoropløsning, Primtal, Python
Back to: Lær Python > Matematik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 × five =